میکرو سامانه های فضایی

آزمایشگاه کنترل جریان (در حال توسعه)

معرفی آزمایشگاه

قابلیت کنترل و مدیریت رفتار جریان در دنیای فناورانه¬ی دارای اهمیت است و نقش بسیار بزرگی در زمینه توسعه دانش و فناوری ایفا می¬کند. کنترل جریان دانشی بین رشته ای بوده به طوری که حوزه‌های مختلف دانش و فناوری را از رشته‌های مختلف به هم مرتبط می‌سازد. آزمایشگاه کنترل جریان به توسعه دانش جریان سیال و اندرکنش آن با محیط اطراف پرداخته و روش‌هایی برای کنترل رفتار جریان سیال ارائه می¬کند و کاربرد آنها در پیشرانه های فضایی و پرتابگر ها بسیار حائز اهمیت است . پژوهش های مرتبط با این آزمایشگاه میتواند در مقیاس های میکرو تا ماکرو را دربر گیرد و در حیطه‌هایی چون کنترل بردار تراست ، آیرودینامیک، توربوماشین‌ها و جریان‌های تک و دو فاز فعالیت میکند.

محورهای اصلی فعالیت و توانمندی‌ها

 • خنک­کاری توربین های گاز
 • پدیده شناسی گذرش و کنترل آن
 • پدیده شناسی جدایش و کنترل آن
 • پدیده شناسی جریان لایه مرزی با دیدگاه کاش پسا
  • دیواره­های انعطاف پذیر
  • تزریق میکرو حباب
  • بهره­گیری از شیار و ریز مانع­ها

امکانات و تجهیزات

 • پرینتر سه بعدی
 • تونل های ارزیابی و کنترل جریان