آزمایشگاه سیستم‌های هدایت و ناوبری(GNL)

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه در راستا تحقیقات سیستم‌های هدایت و ناوبری، نحوه مدل‌سازی آنها، نحوه طراحی الگوریتم‌های هدایت و ناوبری و نحوه پیاده‌سازی آن ها به‌صورت تجربی فعالیت میکند . همچنین این آزمایشگاه بستر مناسبی برای انجام پروژه‌های پژوهشی و توسعه فناوری‌های جدید در حوزه هدایت و ناوبری است.

محورهای اصلی فعالیت و توانمندی‌ها

 • آموزش عملی نحوه طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم‌های هدایت و ناوبری
 • امکان ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی به سایر بخش ها
 • امکان انجام پروژه‌های پژوهشی مورد نیاز صنعت با پشتوانه دانش فنی مدیریت آزمایشگاه
 • توانمندی توسعه فناوری‌های جدید در حوزه هدایت و ناوبری
 • امکان انجام تست‌های سخت‌افزار در حلقه سیستم‌های هدایت و ناوبری

امکانات و تجهیزات

 • میز های نرخی
 • سیستم ردگیر تصویری
 • انواع AHRS
 • گیرنده GPS
 • کامپیوتر پرواز
 • تجهیزات عمومی آزمایشگاهی