آزمایشگاه یکپارچه سازی سیستمی

معرفی آزمایشگاه

آزمايشگاه يکپارچه‌سازي سيستمی‌ از مهمترين آزمايشگاه‌هايي است كه توسط آن میتوان برخی از تست های تجمیعی را انجام داد. اجراي تستهاي برنامه‌ريزي پرواز كه در آن ترتيب و توالي عملكرد زيرسيستم‌ها با دقت كنترل مي‌گردد، علاوه بر انجام شبیه‌سازی‌های سخت افزار/نرم افزار در حلقه در اين آزمايشگاه امكان‌پذير خواهد بود. در فاز اولیه آزمایشگاه مجهز به یک میز صنعتی سه درجه آزادی شده است که در قالب یک سیستم نرم افزار/سخت افزار در حلقه قابل استفاده میباشد . 

محورهای اصلی فعالیت و توانمندی‌ها

  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی ،انجام آزمایشات نرم افزار/سخت افزار در حلقه
  • پژوهش و آزمايش در زمينه کاربرد الگوريتم و سخت افزارهای ناوبري، هدايت و کنترل،  کامپيوترهاي پرواز، جستجوگرها و عملگرها.
  • پژوهش و آزمایش در خصوص کالیبراسیون سنسورهای مختلف

امکانات و تجهیزات در حال توسعه

  • شبيه ساز هدف و بار
  • عملگر های کنترلی مرتبط
  • سيگنال ساز، اسپکتروم آنالايزر
  • جستجوگرهاي راداري/  اپتیکی