پایان نامه ها

رديف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

نام استاد راهنما

زمینه علمی پایان‌نامه

تاریخ دفاع

1

تخمین تلفیقی پارامترهای مداری و وضعی ماهواره با استفاده از فیلترهای غیرخطی هیبرید

مریم کیانی

دکتری

پورتاکدوست

مهندسی فضا

در شرف دفاع

2

تحلیل ناپایداری و طراحی مسیر در فضای چهار جسم

محمد سینجلی

دکتری

پورتاکدوست

مهندسی فضا

در شرف دفاع

3

ارزیابی، تخصیص و بهینه سازی قابلیت اطمینان در سیستم های حامل

ناصر رئوف

دکتری

پورتاکدوست

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

4

کاربرد مسئله دو جسم کامل بیضی گون در مطالعه سیارک های دو تایی

محمد جعفری ندوشن

دکتری

اسدیان

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

5

آشکارسازی، جداسازی و شناسایی توام خرابی حسگر و عملگر سیستم کنترل وضعیت فضا پیما

فاضل رحیمی

دکتری

اسدیان

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

6

تخمین وضعیت فضا پیما با سنسورهای دمایی از روش فیلترهای غیرخطی

امیر لبیبیان

دکتری

پورتاکدوست

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

7

مدل‌سازی و کنترل مرتبه کسری ماهواره انعطاف‌پذیر

مسعود حسینی

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

8

بهینه سازی مسیر برای سیستم پرتاب هوایی حمل در داخل

جواد سراج

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

9

طراحی سیستم لغو پرتاب برای حامل انسان

سیدابراهیم نصیری پهناب محله

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

10

طراحی و بهینه سازی مدارهای منظومه ی ماهواره ای برای ناوبری منطقه ای

عليرضا شریف احمدیان

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

11

هدایت و کنترل بلوک انتقال مداری با استفاده از منطق فازی

مسعود علی خان زاده کورکانلو

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

12

تخمین خودکار مدار ماهواره در منظومه ی ماهواره ای ناوبری محلی

محسن معماریان

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

13

بهینه­سازی چند موضوعی پیکربندی محموله بازگشتی جهت کاهش اغتشاشات در فاز بازیابی

مهدي  منافی

ارشد

فتحی

مهندسی فضا

شاغل به تحصیل

14

پرواز هماهنگ کمند فضایی با استفاده از نیروهای الکترو مغناطیس

محمد امین الندی حلاج

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

3/6/93

15

بررسی الگوی اشباع مدارهای جی پی اس و تاثیر آن بر روی ماموریت تزریق و جمع آوری

صدف شاهسونی

ارشد

فتحی

مهندسی فضا

25/6/93

16

کنترل وضعیت تحمل‌پذیر خطای ماهواره با استفاده از شبکه‌های عصبی

فیروزه سپهر

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

29/6/93

17

تبدیل یک موشک پدافند هوایی به راکت کاوش با استفاده از سیستم کنترل بردار تراست

قاسم باخرد

ارشد

فتحی

مهندسی فضا

31/6/92

18

طراحی و بهینه سازی مدار منظومه ماهواره ای برای پوشش منطقه ای

امير برهانی

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

21/10/93

19

تولید مسیرهای بدون برخورد با فاصله کمینه در پرواز با آرایش ماهواره ها، با استفاده از الگوریتم طراحی مسیر

سانيا بهزاد پور

ارشد

بناءزاده

مهندسی فضا

25/6/93

20

به کارگیری تجربی وصله های پیزوالکتریک برای کنترل فعال ارتعاشات تیرها با کاربرد در سازه های هوافضایی

سجاد سرای گردافشاری

ارشد

حسینی کردخیلی

مهندسی فضا

7/4/91

21

کنترل پیش بین مدل- پایه مدار یک ماهواره ی ارتفاع پایین با استفاده از معادلات تغییراتی گاوس

محمد مهدی توکلی

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

26/6/91

22

بررسی آشوب در مسئله سه جسم محدود شده نسبیتی

شهریار معتمدی

ارشد

پورتاکدوست

مهندسی فضا

30/10/91

23

کنترل وضعیت ماهواه بر انعطاف پذیر با استفاده از کنترل کننده PID بر پایه شبکه عصبی

سجاد صادقیان بافقی

ارشد

فتحی

مهندسی فضا

12/10/91

24

طراحی مسیر بین سیاره­ای با استفاده از مانورهای ایرو- گرانش- یاری

سعید عطاریان

ارشد

اسدیان

مهندسی فضا

26/10/91

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا