ماموریت این گروه توسعه دانش و فناوری فضایی در زمینه طراحی و ساخت زیرماموریت این گروه توسعه دانش و فناوری در حوزه بهره برداری از فضا و ارائه خدمات پژوهشی و کاربردی به سازمان های ذیربط کشور مانند سازمان فضایی، سازمان هواشناسی، سازمان محیط زیست، نقشه برداری، حوادث غیرمترقبه و .. میباشد . سنجش از دور، داده برداری و پردازش تصویر مباحثی هستند که در ماموریت این گروه در نظر گرفته شده است. در این راستا این گروه به م.ضوعاتی از قبیل زیر میپردازد :

  •  بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در حوزه بهره برداری های صلح آمیز از فضا .
  • اجرای طرح های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه ای مرتبط با موضوعات گروه .
  • ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده.
  • انتشار دست آورد های پژوهشی گروه
  • استفاده ار داده های فضا و محصولات فضایی در پیش بینی (منابع زمینی ، آب و هوا ، حیات وحش و....).

 

 

 

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا