پژوهشگران گروه پژوهشی سیستم های فضایی

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

درجه تحصیلی

رشته و گرایش

مرتبه

1

دکتر سید حسین پورتاک‌دوست

دکتری

دینامیک و کنترل

استاد

2

دکتر نیما اسدیان

دکتری

مهندسی فضا

استادیار

3

دکتر محسن فتحی

دکتری

سیستم های فضایی

استادیار

4

دکتر سعید ادیب

دکتری

سازه

استاد

5

هادی نوبهاری

دکتری

هدایت و کنترل

استادیار

6

حسن حدادپور

دکتری

سازه

استاد

7

امیر مردانی

دکتری

پیشران

استادیار

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا