پژوهشگران گروه پژوهشی بهره برداری

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

درجه تحصیلی

رشته و گرایش

مرتبه

1

دکترمسعود تجریشی

دکتری

عمران

استاد

2

دکتر میر عباس جلالی

دکتری

مکانیک

استاد

3

دکتر خدایار جوادی

دکتری

پیشران

استادیار

4

دکتر بهشاد شفیعی

دکتری

مکانیک

دانشیار

5

دکتر مسعود بابایی زاده

دکتری

برق

دانشیار

6

دکتر سید حمید حسینی

دکتری

برق

دانشیار

7

مسعود دربندی

دکتری

ائروپیشران

استاد

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا