مقالات

رديف

عنوان مقاله

نام نويسنده/نویسندگان

تاريخ انتشار

نام مجله يا مجموعه مقالات

درجه علمی مقاله

ماه

سال

1

Adaptive Square-Root Cubature-Quadrature Kalman Particle Filter via KLD-Sampling for Orbit Determination

مريم کياني
سيد حسين پورتاکدوست

 

2015

Aerospace Science And Technology

ISI

2

Consistent Calibration of Magnetometers for Nonlinear Attitude Determination

مريم کياني
سيد حسين پورتاکدوست
علی اکبر شیخی

 

2015

Measurement

ISI

3

State Estimation of Nonlinear Dynamic Systems Using Weighted Variance-based Adaptive Particle Swarm optimization

مريم کياني
سيد حسين پورتاکدوست

 

2015

Applied Soft Computing

ISI

4

Optimal Trajectory Design to Halo Orbits via Pseudo-Invariant Manifolds using a Nonlinear Four Body Formulation

سيد حسين پورتاکدوست
محمد سينجلي

 

2015

Acta Astronautica

ISI

5

Linear and Nonlinear Control Strategies for Formation and Station Keeping of Spacecrafts within the Context of the Three Body Problem

کوروش درویش
سيد حسين پورتاکدوست
نیما اسدیان

 

2015

Aerospace Science And Technology

ISI

6

Adaptive Square-Root Cubature-Quadrature Kalman Particle Filter for Satellite Attitude Determination Using Vector Observations

مريم کياني
سيد حسين پورتاکدوست

 

2014

Acta Astronautica

ISI

7

Fourth Body Gravitation Effect on the Resonance Orbit Characteristics of the Restricted Three Body Problem

سيد حسين پورتاکدوست
محمد سينجلي

 

2014

Journal of Nonlinear Dynamics

ISI

8

Concurrent Orbit and Attitude Estimation Using Minimum Sigma Points Unscented Kalman Filter

مريم کياني
سيد حسين پورتاکدوست

 

2014

The Institution Of Mechanical Engineers Part G-Journal Of Aerospace Engineeirng

ISI

9

Spacecraft Attitude and System Identification via Marginal Modified Unscented Kalman Filter Utilizing the Sun and Calibrated Three-Axis-Magnetometer Sensors

مريم کياني
سيد حسين پورتاکدوست

 

2014

Scientia Iranica

ISI

10

Multiobjective Genetic Optimization of Earth-Moon Trajectories in the Restricted Four-Body Problem

نيما اسديان
سيد حسين پورتاکدوست

 

2011

Advances In Space Research

ISI

11

On the Quasi-Equilibria of the BiElliptic Four-Body Problem with Non-Coplanar Motion of Primaries

نيما اسديان
سيد حسين پورتاکدوست

 

2010

Acta Astronautica

ISI

12

Materials selection for applications in space environment considering outgassing phenomenon

فیض بخش
عابدیان

 

2010

Advances In Space Research

ISI

13

Optimal Coupled Spacecraft Rendezvous and Docking Using Gauss Pseudospectral and Step by Step Linearization

سيد حسين پورتاکدوست
روزبه مرادي
رضا کاميار

 

2009

فصلنامه علوم و فناوري فضايي

ISC

14

Time Optimal Slew Maneuver of Magnetically Actuated LEO Satellites

سيد حسين پورتاکدوست
علی حیدری

 

2008

Journal Of Aerospace Science And Technology

ISC

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا