پژوهشگران گروه پژوهشی تکنولوژی های فضایی

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

درجه تحصیلی

رشته و گرایش

مرتبه

1

دکتر بیژن رشیدیان 

دکتری

برق

استاد

2

دکتر افشین بنازاده

دکتری

دینامیک پرواز

استادیار

3

دکتر سید علی حسینی کردخیلی

دکتری

سازه

دانشیار

4

دکتر حبیب قنبرپور اصل

دکتری

مهندسی فضا

استادیار

5

سعید باقری شورکی

دکتری

برق

استاد

6

روح‌اله فیروز آبادی دهقان

دکتری

سازه

دانشیار

7

محمد نوازی

دکتری

ارتعاشات سازه

استادیار

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا