ثبت اختراع

رديف

نام دستاورد

نوع دستاورد

تاریخ و شماره ثبت/ تأییدیه

مرجع تأیید کننده

1

طراحی و ساخت شبیه ساز سه درجه آزادی مدل میزی ماهواره

ثبت اختراع

13/11/1392
81890

اداره ثبت اختراعات

تفاهم‌نامه‌های عملیاتی شده

ردیف

عنوان تفاهم نامه

نام طرف/ طرفهای تفاهم

تاریخ انعقاد تفاهم‌نامه

نوع و تعداد موارد مفاد عملیاتی‌شده تفاهم‌نامه

طرح پژوهشی

چاپ کتاب و مقاله

نشست علمی

تبادل دانشجو و استاد

تبادل امکانات

1

Memorandum of Understanding

UASTRO, International University Association for Science and Technology of Romania

October, 20 2014

 

P

P

P

 

2

تصویب سرفصل ها آزمایشگاهی

پژوهشگاه فضایی ایران-سازمان فضایی ایران

18/2/92

 

 

 

 

P

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا