میکرو سامانه های فضایی

آزمایشگاه انتقال حرارت و سیستمهای انرژی (در حال توسعه)

معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه انتقال حرارت، احتراق کاربردی و سیستمهای انرژی مرتبط با انرژی حرارتی را مدنظر دارد و با دیدگاه آموزشی و پژوهشی پایه گذاری شده است. در حال حاضر به میزهای آزمایشهای تشعشع و انتقال حرارت همرفتی آزاد و اجباری مجهز میباشد . این ازمایشگاه به دنبال توسعه محفظه های احتراق با تکنولوژی بدون شعله و کم آلاینده و در مقیاس کوچک می باشد.

محورهای اصلی فعالیت و توانمندی‌ها

  • ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی در زمینه انتقال حرارت تشعشعی، همرفتی و هدایتی
  • ارائه خدمات پژوهشی در زمینه انتقال حرارت
  • ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی در زمینه محفظه های احتراق و آلاینده های احتراقی
  •  ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی در زمینه عایقکاری حرارتی
  •  توسعه محفظه های احتراق با تکنولوژی بدون شعله و کم آلاینده و در مقیاس کوچک

امکانات و تجهیزات

  • میز آزمایش تشعشعی و میز آزمایش همرفتی
  • دستگاه آنالیزور گاز با امکان اندازه گیری آلاینده NOx
  • تجهیزات اندازه گیری دبی جرمی ، دما، فشار و سرعت جریان سیال گازی
  • تجهیزات اندازه گیری شدت تابش حرارتی و شدت روشنایی
  • استند محفظه احتراق مقیاس کوچک جریان پیچشی توربین گاز