ماموریت این گروه توسعه دانش و فناوری فضایی در زمینه طراحی و ساخت زیر سیستم ها و متعلقات سامانه های فضایی و ارائه خدمات مهندسی به سازمان های ذیربط کشور مانند سازمان فضایی، سازمان هوافضا ، سازمان هواشناسی، سازمان محیط زیست، نقشه برداری، سازمان صنایع هوایی و .... میباشد . از ماموریت‌های این گروه می‌توان به عناوینی چون: ساخت، مولد انرژی، سنسور و عملگر و فعالیت در حوزه یکپارچه سازی سیستمی و شناسایی اشاره کرد. در این راستا این گروه به بررسی موارد زیر میپردازد:

  •   بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی و فن آوری در زمینه تحلیل ، طراحی و ساخت زیر سیستم های فضایی .
  • اجرای طرح های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه ای در حوزه سنسور و عملگرهای فضایی .
  • ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده.
  • انتشار دست آورد های پژوهشی ، کتب علمی و تولید نرم افزارهای بومی در حوزه تکنولوژی فضایی.
  • توسعه و گسترش آزمایشگاه تحقیقاتی و کاربردی در حوزه سیستم و تکنولوژی فضایی.

 

 

 

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوا فضا- پژوهشکده توسعه علوم و فناوری فضا، کدپستی: 11155-11365

طراحی سایت : سایت دانشکده هوا فضا